Impact på formel

Vi er nået til vejs ende på denne eksplorative undersøgelse af begrebet ”impact ledelse”, og jeg håber der undervejs har været plads til refleksioner og inspirationer hos jer. Jeg hører stadig gerne fra jer, hvis der er perspektiver, som bør undersøges nærmere.

Den eksplorative undersøgelse af impact ledelse skulle egentlig være afsluttet efter tre artikler, men så kom Fullertons 8 principper ind i billedet og tog opmærksomheden. Derfor har vi udvidet serien, og er nu ved vejs ende.

Hvor de forrige artikler har været hhv. præsentation af impact ledelse, ledelseprotrætter og dets komplementære forhold med regenerativ økonomi har denne artikel fokus på, hvordan impact kan sættes på formel. Det er ikke nogen matematisk formel vi skal se nærmere på – og så alligevel lidt. For når flere og flere skal til at måle på ESG vil de fleste ledere nok efterspørge indsigter, der kan danne grundlag for gode beslutningsoplæg, og som reelt viser at investeringer i bl.a. S´et også er en fornuftig forretning. Her kommer det famøse SROI (social return of investment) i spil og tiden er til, at I skal møde Johan Dubert fra Impactly.

Sæt målet over midlet, og foretræk det gode frem for det nyttige.

John Maynard Keynes

Impactly hjælper organisationer, fonde og virksomheder med at måle, administrere og rapportere impacten af sociale indsatser, impact-investeringer og S´et i ESG. Der er ifølge Johan Dubert flere gode grunde til at kunne måle social impact i investeringer og beslutninger.

Johan peger bl.a. på at måling af social impact bidrager til øget ansvarlig og transparens, som gør det muligt for interessenter, herunder kunder, investorer, medarbejdere og samfundet som helhed, at forstå, hvordan virksomheder og fonde påvirker samfundet og miljøet. At turde være så gennemsigtig kræver modet til at være mere ambitiøs på andre bundlinjer end den økonomiske.

En anden fordel er at virksomheder og fonde langt bedre kan evaluere, hvilke programmer, projekter eller initiativer der fungerer bedst, og hvilke der kan forbedres eller justeres. Dette fører til en mere effektiv anvendelse af ressourcer og en bedre evne til at opnå de ønskede resultater.

Johan nævner desuden at måling af social impact kan inspirere til innovation. Når organisationer ser, hvor de kan gøre en forskel, kan det motivere dem til at udvikle nye løsninger og tilgange for at løse samfundsproblemer på en langt bedre og hensigtsmæssig måde. Og reel innovation har vi brug for i en tid med krisestabel, der har gensidig påvirkning på hinanden.

Måling af social impact fremmer desuden samarbejde mellem organisationer, da de identificerer områder, hvor de kan arbejde sammen om at opnå fælles mål. Dette kan føre til stærkere partnerskaber og synergier og forbedre relationer i et større økosystem. Selv er Impactly en del af samarbejder om ensomhedital og opensocialvaluebank.

At foretage såkaldt SROI vil jeg mene er en integreret del af moderne samfundsansvar, bæredygtig forretningspraksis og impact-ledelse. Min opfordring er også, at flere virksomheder og organisationer tør være lige så ambitiøse på social impact som de er på deres vækst og omsætning. At få SROI forankret i et regnskabsprogram som Impactly tilbyder, kan være første skridt til en mere ambitiøs tilgang til investeringer i social impact.

 

Kære impact ledelse, må du være vores nye ledestjerne

Ja det lyder en smule urealistisk og skarnagtigt at bede om et nyt ledelsesparadigme i en tid, hvor vi har så mange ydre og indre problemer som vores politikere jo virkelig prøver at løse gennem innovative ideer, såsom at vi skal arbejde mere, vækste endnu mere, indføre skattelettelser, og give flere penge til forsvaret. Så skidt pyt med vores biodiversitet, vores sundhed, social ulighed og vores tid.

Men drømme og ønsker er stadig gratis, så jeg vælger at ignorere den rysten på hovedet over mit alt for overmodige ønske om at impact ledelse i langt højere grad må være ledestjernen for det 21. århundrede. Jeg tillader mig blot at beskrive, hvad denne eksplorative undersøgelse af begrebet har givet af stof til eftertanke for vores fremtid. 

Impact ledelse er nøglen til en bedre fremtid, hvor vores handlinger som individer, organisationer og samfund har en positiv og meningsfuld indvirkning på verden omkring os.

I fremtiden er impact ledelse ikke bare en trend, men en dybt forankret tilgang til at drive organisationer og skabe forandring i samfundet. Det betyder, at virksomheder og ledere prioriterer bæredygtighed og socialt ansvar som en integreret del af deres beslutningsproces. Resultatet er et samfund, hvor økonomisk succes og social fremgang går hånd i hånd. Et gensidigt bånd.

Impact ledelse forbedrer relationer mellem mennesker og organisationer. Det fremmer åbenhed, gennemsigtighed og samarbejde på tværs af sektorer og kulturer. Vi forstår, at vi er indbyrdes afhængige og deler en fælles skæbne, og derfor arbejder vi sammen for at løse de komplekse udfordringer, vi står overfor.

Samfundet nyder godt af en øget livskvalitet, hvor trivsel og ligeværd er i centrum. Impact ledelse fremmer sociale rettigheder og lighed, og det skaber muligheder for alle. Det er en fremtid, hvor vores handlinger afspejler vores værdier, og hvor vi alle er med til at bygge en verden, vi er stolte af at efterlade til fremtidige generationer.

I denne visionære fremtid er impact ledelse ikke blot en forretningsstrategi, det er vores samfunds DNA. Det er vejen til en verden, der er mere retfærdig og forbundet end nogensinde før. Sammen skaber vi en bedre fremtid for os alle.

 

Utopia ligger i horisonten. Jeg går to skridt nærmere; den flytter sig længere væk. Jeg går endnu ti skridt, og horisonten løber ti skridt længere væk. Hvor langt jeg end går, når jeg aldrig frem. Så hvad er meningen med Utopia? Meningen er denne: at man skal blive ved med at gå

Eudardo Galeano 1940-2015

Skal jeg sætte kaffe over?

Kaffe og en samtale er altid en god start på en relation, og det giver mig indsigt i jeres situation og behov, og hvordan jeg bedst kan hjælpe jer.

Hvis du hellere vil høre mere om et foredrag eller synes jeg skulle skrive en artikel for dig, så er du også meget velkommen til at kontakte mig. 

Jeg er åben for partnerskaber, advisory board og bestyrelsesposter, så send mig gerne en besked, hvis du ser en mulighed for dette. 

Giv mig et kald, send mig en mail eller find mig på LinkedIn.