Impact ledelse er ikke en titel eller en destination, det er indvirkning, indflydelse og inspiration.

Vi er kommet til anden artikel om impact ledelse, som fortsat er sat under luppen her hos Impact Insider. Siden sidste artikel har jeg fået spændende tilbagemeldinger, feedback og input til de kommende artikler. Blandt andet fra Henriette Højer, stifter af Flexfabrikken, Claus Nielsen, CEO hos Sinatur, og ikke mindst den modige duo i form af køkkenchef på Søllerød Kro, Brian Mark og mentaltræner Rasmus Lyhne. Stor tak til at dele erfaringer, viden og refleksioner.

Og lad os så komme i gang, for der er nok at tage fat på.

”Vi sætter jo alle aftryk på verden hver dag, nogle er bare lidt tilfældige, men positive. Andre sætter måske et negativt aftryk på verden, nogle gange på grund af at økonomiske hensyn kommer forrest, andre gange fordi man ikke har taget stilling eller måske fordi man er ligeglad”.

Henriette Højer, Stifter af FlexFabrikken

Et håndaftryk på fremtiden

For mange af de ovenstående ledere handler impact ledelse om det aftryk og den indvirkning man har på sine brugere, kunder, medarbejdere og for dem, man sætter noget i verden for. Det er for Henriette Højer et spørgsmål om at gå forrest med en mission om at få flere i arbejde, for Brian på Søllerød Kro er det om at bevare et erhverv, der med dårligt ry og arbejdsforhold er i fare for at uddø, og hos Claus fra Sinatur Hotel & Konference er impact ledelse ”et mindset, der udtrykkes ved, at dagen i morgen fylder mere end dagen i dag og at dine resultater har flere bundlinjer, som skal være i balance”.

For mig er disse tre eksempler på impact ledelse også eksempler på ledere, der bevidst vil sætte et håndaftryk i samfundet, frem for et fodaftryk. De forsøger at fremme positive betingelser for andre og gøre noget godt. Ikke mindre skade, men reelt vælge de gode handlinger til. Som Henriette siger:

Vi sætter jo alle aftryk på verden hver dag, nogle er bare lidt tilfældige, men positive. Andre sætter måske et negativt aftryk på verden, nogle gange på grund af at økonomiske hensyn kommer forrest, andre gange fordi man ikke har taget stilling eller måske fordi man er ligeglad”.

Det handler om at beslutte sig for, at ville vælge det gode til og ud fra det skabe et meningsfuldt formål med sin organisation og i sin ledelse.  Jeg er enig i Claus betragtning af impact ledelse, når han siger at det er en ledelsesform, der inddrager og involverer hele organisationen på motiverende og engagerende måde, og hvor en bæredygtig fremtid er et centralt pejlemærke i alle dele af en organisations handlinger og indsatser.

I min samtale med bl.a. Brian og Rasmus, samt interview af Henriette og Claus ser jeg visse sammenhænge mellem impact ledelse og det lidt klemte ”S” i ESG-begrebet. Hos Henriette og Brian, så er et ledelsesmæssigt fokus på sociale indsatser væsentlige. Henriette gør det i form af få alle på banen, og give arbejdsgivere adgang til mange kompetencer, som ikke nødvendigvis kan varetage en fuldtidsstilling, men som kan tilføre værdi. Samtidig giver hun det enkelte menneske en større livskvalitet og mening og oplever selv en tilfredsstillelse i at stile efter noget, der er større end en selv.

For Brian handler det om at investere i sine medarbejders sundhed, at give dem bedre forhold som mennesker og at ændre narrativet om en branche, der har været og er hårdt ramt af et dårligt arbejdsmiljø, mental mistrivsel, pres og slid. Som udefrakommende var det også med de briller jeg så erhvervet igennem. Lige indtil jeg talte med Brian og så, hvordan han ved brug af mental træning, kommunikation og omsorg sørger for at hans medarbejdere føler tryghed og livskvalitet.

Brian har hverken studeret ledelse, læst ledelsesbøger og han bruger ikke ordet impact leder om sig selv.  Han kan et håndværk, forstår sig på mennesker og har et mål om at skabe bæredygtige arbejdspladser til det hele menneske. Ved at reducere arbejdstiden får kokkene restitueret og kan være til stede i andre livsarenaer, og ja det koster på profit at skære i åbningstiderne på en michelinrestaurant. Til gengæld er det Brians klare ambition, at der også skal være en god og sund fremtid for danske kokke.

Hos Sinatur Hotel & Konference er impact en del af deres kernestrategi og de har som virksomhed udarbejdet en samfundsambition, der læner sig op ad FN´s verdensmål. Den tager udgangspunkt i, hvilken indvirkning de har som virksomhed på den verden de er en del af og den natur de omgiver sig med. Hos Claus er det vigtigt at alle danner sig et indtryk af, hvordan de bedst prioriterer indsatser og ressourcer.

Brian, Henriette og Claus arbejder alle i forskellige brancher, har forskellige ledelsesmæssige baggrunde, men de har det til fælles at de bevidst har valgt at se deres virke og erhverv i en større sammenhæng og som del af et økosystem. På hver sin måde udviser de karakteristika for impact ledelse – både bevidst og ubevidst. Henriette vil bevidst bidrage til at løse sociale problemer samt fremme større livskvalitet for en vigtig og uundværlig del af befolkningen. Brian gør det ved at fremme positive betingelser for sine medarbejdere og interesserer sig for deres trivsel og mentale sundhed. Claus integrerer impact på tværs af strategi, ledelse og aktiviteter og arbejder systematisk med flere overordnede målsætninger og årlige delmål, så de løbende kan se, hvorvidt de er på rette vej.

Jeg synes at de tre ledelsesportrætter nuancerer begrebet impact ledelse og gør det mere levende end i de teoretiske termer. Det er en fordel, for i min optik er der en risiko for at begrebet enten bliver for omfangsrigt til at forstå potentialet eller også forsimples det til blot at være endnu et moderne ledelsesbegreb. Denne fælde vil vi nødig falde i.

Ser vi lidt på de mange fordele, som virksomheder kan opnå ved at arbejde med impact ledelse er listen faktisk omfattende og interessant. Dette vil jeg uddybe i den sidste artikel, hvor jeg også præsenterer Johan Dubert fra Impactly, der har udviklet et regnskabsprogram til at måle og arbejde med impact i virksomheder, fonde, NGO´er og organisationer, og som selv arbejder med impact ledelse i forhold til organisationsdesign, mental sundhed, ”titler” og retorik.

 

Skal jeg sætte kaffe over?

Kaffe og en samtale er altid en god start på en relation, og det giver mig indsigt i jeres situation og behov, og hvordan jeg bedst kan hjælpe jer.

Hvis du hellere vil høre mere om et foredrag eller synes jeg skulle skrive en artikel for dig, så er du også meget velkommen til at kontakte mig. 

Jeg er åben for partnerskaber, advisory board og bestyrelsesposter, så send mig gerne en besked, hvis du ser en mulighed for dette. 

Giv mig et kald, send mig en mail eller find mig på LinkedIn.