Et regenerativt udgangspunkt

Jeg har truffet et bevidst valg om at mit arbejde og virke skal fremme regenerative principper i organisationer, i ledelse og vores egne liv. Det betyder at jeg i langt størstedelen af mit virke, rådgivning og i foredrag tager afsæt i principper fra det regenerative felt.

I fremtiden vil det være naturligt for flere at arbejde ud fra et mere regenerativt perspektivt og forankring af dets principper. Der er allerede bevægelser i gang i vores egne liv, i organisationer og på ledelsesgangen. Begrebet “regenerativ”  handler om at gå ud over blot at minimere skadelige virkninger på miljøet eller opretholde status quo. I stedet sigter det mod at genskabe og forbedre det økologiske, sociale og økonomiske system, som organisationen opererer i. Regenerativ ledelse anerkender kompleksiteten i systemer og ser på forbindelserne mellem forskellige elementer. Det søger at optimere hele systemet i stedet for at fokusere på isolerede dele.

Det handler bl.a om:

  • Bæredygtig vækst: Regenerativ ledelse bidrager til at skabe en bæredygtig vækstmodel for organisationen på lang sigt.
  • Trivsel og tilfredsstillelse: Ved at prioritere udvikling og meningsfuldt arbejde kan regenerativ ledelse øge engagement, glæde og velvære.
  • Positive indvirkninger: Regenerativ ledelse har potentialet til at skabe positive indvirkninger på samfundet og miljøet omkring sig.
  • Det fulde Potentiale: Regenerativ ledelse fremmer en kultur præget af nytænkning, kreativitet og muligheden for at benytte det fulde potentiale i hver enkelt individ.

Se mine artikler om bl.a. Impact ledelse og regenerative organisationer under “Videnshub”.

"You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete. "

Richard Buckminster Fuller

Vil du høre mere om de tre elementer?

Du er meget velkommen til at kontakte mig for at høre mere om det samlede framework eller delelementerne. Oftest kan jeg give eksempler på, hvem og hvordan der er arbejdet med de forskellige områder.

Kontakt mig her

Skal jeg sætte kaffe over?

Kaffe og en samtale er altid en god start på en relation, og det giver mig indsigt i jeres situation og behov, og hvordan jeg bedst kan hjælpe jer.

Hvis du hellere vil høre mere om et foredrag eller synes jeg skulle skrive en artikel for dig, så er du også meget velkommen til at kontakte mig. 

Jeg er åben for partnerskaber, advisory board og bestyrelsesposter, så send mig gerne en besked, hvis du ser en mulighed for dette. 

Giv mig et kald, send mig en mail eller find mig på LinkedIn.