Det er på tide vi erkender, at fremtidens arbejdsstyrke består af flere arbejdsformer end tidligere

I 2035 vil der ifølge World Economic Forum være flere freelancere end medarbejdere. Hvis den antagelse holder stik, kigger vi ind i et totalt forandret globalt arbejdsmarked. Om antallet er det samme i Danmark, er svært at vurdere, men uanset hvad, bliver vi nødt til at genoverveje, hvad vi som samfund og i vores virksomheder og sektorer mener, når vi ser på hele arbejdsstyrken. For vi er stadig i en situation, der tydeligt viser en manglende erkendelse af, at freelancere, selvstændige, gig-workers sammen med alle lønmodtagere er én arbejdsstyrke, der består af flere arbejdsformer end tidligere.
Og jeg kunne fint hive flere kaniner op af hatten i forsøget på at få debatten i gang og til at få politikere, virksomheder, ledere og fagbevægelse til at acceptere og håndtere forandringerne i den samlede arbejdsstyrke, og jeg kunne også fint fremhæve konkrete facts, såsom at hver 4 ud af 10 danskere overvejer at skifte job inden for det næste år (Link, at tal fra Explodingtopics viser at 47% af den globale arbejdsstyrke er freelancere og at platforme for freelancere i 2027 vil nå en omsætning på 9 milliard USD (Link).

Men noget siger mig at der skal tænkes i konkrete eksempler, så derfor har jeg interviewet hhv. Founder af netværket og platformen Doerscircle, Helle Priess, selvstændig jurist og mentor Solveig Dalgaard Johansen og Partner Niels Østerby Jepsen fra Free Agents, der alle har det til fælles at de præger og udfordrer måden vi arbejder med og forstår fremtidens arbejdsstyrke på. 

Platforme for freelancere – behovet for stabil infrastruktur

Nyheden om platformsindustrien har for længst været på alles læber i USA, UK og Asien, men trods det, så er det først nu, udover på IT/tech-området, at der i Danmark for alvor er kommet flere udbydere til, som specifikt fokuserer på freelancere. Hos headhunter og konsulentbureauet Marcher Markholt, der lever af at levere specialiserede kandidater til virksomheder, oplevede man en stigende efterspørgsel fra eksisterende kunder på kandidater, at de etablerede Free Agents, som en platform til at samarbejde med og levere specialiserede freelancere/interims til virksomheder. Ifølge Niels Østerby Jepsen var det samtidig deres kunders overvejelser i at erstatte eller supplere eksterne bureauer med et sammensat team af eksterne og interne specialister, der gjorde det interessant at udvikle Free Agents. 

Platforme som Free Agents er et positivt bidrag til at positionere freelancere bedre, og for virksomheder til at kunne få adgang til specialister, som ikke ønsker ansættelse i traditionel forstand, men som ønsker en anderledes struktur for deres arbejde. Det er samtidig et væsentligt skridt til at synliggøre værdien af en mere diverse arbejdsstyrke, hvor også freelancere inddrages til kritiske forretningsområder og kerneopgaver. Netop derfor mener Niels Østerby Jepsen også, at virksomheder skal tænke i succesionsplaner for deres eksterne aktører, således de er i stand til at forudsige behovet for fremtidige kompetencer samt minimere uventede begivenheder, når de eksterne aktører ikke længere er tilknyttet virksomheden.  

Allerede tilbage i 2016 udgav Mckinsey & Co en rapport, der italesatte både fordele og tilfredsstillelse med livet som freelancere, men også den usikkerhed, frygt for ensomhed og opgivelse af fordele, der for mange var forbundet med det selvstændige arbejdsliv, og selv i 2023 er vi vidne til en tvivlende sikkerhed, hvad angår forsikringer, pension, kontrakter og banking for selvstændige. 

Efter selv at have oplevet udfordringer med bl.a. at bibeholde forsikringer og basale dækninger i skiftet fra en traditionel corporate karriere til livet som selvstændig entreprenør etablerede Helle Priess, Doerscircle, der pt. er baseret i Asien. Doerscircle er i gang med at skabe en infrastruktur med løsninger, services og produkter, der skal hjælpe freelancere og selvstændige til i langt højere grad at få den sikkerhed og support, der gør, at de kan fokusere deres tid og energi på deres kerneforretning, dvs. der hvor de skaber værdi. Samtidig arbejder Doerscircle aktivt på at koble og bygge bro mellem de selvstændige og de traditionelle virksomheder med henblik på at få skabt en bedre og stærkere samlet arbejdsstyrke – til fordel for både den selvstændige, virksomhederne og samfundet. For som Helle Priess udtrykker det, ”der mangler en infrastruktur for store dele af den globale arbejdsstyrke, og dets fravær har ikke bare konsekvenser for den selvstændige, men kan i høj grad også få samfundsmæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser”. For det er ikke kun den enkelte selvstændiges livssituation og økonomi, der er i fare, men også familie og samfund, hvis ikke vi får skabt nogle rammer, som i højere grad støtter op om de nye arbejdsformer, og dermed øger både effektivitet, produktivitet og sandsynligheden for at langt flere lykkes inklusiv de traditionelle og eksisterende virksomheder.

Platformsindustrien til freelancere, gig-workers og selvstændige forventes at stige i de kommende år, og flere virksomheder forventes også at anvende dem til at finde og få adgang til specialister, som de skal engagere og tiltrække. Samtidig udvikles der en lang række tilsvarende platforme i HR-techregi, som skal hjælpe virksomheder med at få overblik over eksisterende kompetencer og profiler, såkaldte ”markedspladser”. Der skabes med andre ord parallelle processer og systemer for de to sider af arbejdsstyrken, som i stedet kunne forenes og udgøre ét teknologisk fundament til at understøtte et mere holistisk syn på arbejdsstyrken. Samtidig giver platforme virksomheder en reel mulighed for at håndtere forudsigeligheder ved ansættelse og hurtig skiftende kompetencekrav, samt et ekspansivt syn på talenterhvervelse, fordi der med en helhedsforståelse af arbejdsstyrken er fokus på arbejdsformer frem for roller. 

Den alternative arbejdsstyrke er mainstream, men kræver regulativer og first-movers

Den alternative arbejdsstyrke er rent faktisk mainstream. I årevis anså mange freelance- og kontraktansættelser for at være “alternativt arbejde” og som et muligt supplement til fuldtidsjob. I dag er den del af arbejdsstyrken som vi betegner freelancere, selvstændige, gig-workers m.fl. vokset og blevet mainstream. Men der er stadig lang vej igen før vi nærmer os en bæredygtig og holdbar situation på arbejdsmarkedet, og det kræver at virksomheder aktivt foretager en transformation og at arbejdsmarkedspartnerne laver markante ændringer i den danske model, hvor det bliver nemmere for freelancere og selvstændige at bryde med det som Solveig Dalgaard fint udtrykker ”det præ-definerede system”. 

Denne udtalelse kom i kølvandet på et spørgsmål om, hvorvidt overenskomster skulle ses som et niveau af minimumsgoder eller som toppen af poppen for lønmodtagere, hvortil Solveig Dalgaard netop pointerer, at alle, der vil et alternativt arbejdsliv med autonomi og selvbestemmelse i høj grad, risikerer at skulle acceptere forringede vilkår, faldbyde sig selv for at få opgaver og reducere prisen trods det, at den skal dække flere typer af udgifter, fordi de ikke er dækket af en overenskomst, men hellere vil etablere deres eget fundament for deres forretning. Her er netop det, der gør, at der bliver skabt et A og B hold på arbejdsmarkedet, idet der ikke er nogen organiserede instans, der varetager freelancere og gig-workers interesse. Jeg mener derfor, det er på tide, at der kommer en form for politisk regulering af arbejdsmarkedet, så vi ikke fortsætter med at skabe så uligevægtige forhold for hele arbejdsstyrken! 

Og i mit stille sind kan jeg ikke lade være med at undres, når fagforeninger i dag tilbyder rådgivning og hjælp til freelancere og selvstændige trods det, at få af deres rådgivere selv har været nogle af delene. Som Solveig Dalgaard fint udtrykker det: ”hvem gider have rådgivning fra nogen, de ikke kan spejle sig i?”. Det kan jeg kun give hende ret i. Hertil kommer at det måske bliver en smule svært for fagforeninger, når deres kerneforretning handler om at varetage lønmodtagernes interesser?

I min samtale med Helle Priess bliver jeg bekræftet i, at flere virksomheder fortsat omtaler deres arbejdsstyrke som OS – altså alle dem på lønningslisten og som kun servicerer den ene organisation. Alligevel er der på de øverste ledelseslag en klar erkendelse af, at der skal ske en transformation og massiv forandring, fordi de ser med reel bekymring på, hvorvidt de kan opretholde deres produktivitet og effektivitet, hvis de ikke kan tiltrække og fastholde de bedste talenter.Denne konklusion har Deloitte og MIT Sloan allerede konstatereret gennem 3 års undersøgelser af og interviews med op til 5000 virksomhedsledere (https://sloanreview.mit.edu/article/the-future-of-work-is-through-workforce-ecosystems/). 

Men der er fortsat lang vej igen, for som Helle Priess også udtrykker det ”det er når vi kommer længere ned i organisationerne, at det bliver svært at implementere en diverse arbejdsstyrke”. Og det er som om der er opstået intern friktion mellem ledelseslagene i de klassiske hierarkier, og at magt, position, usikkerhed og nervøsitet spænder ben for reel handling.

 Ifølge Niels Østerby Jepsen er det næsten en nødvendighed at virksomheder dekonstruerer sig selv, for derefter at opbygge en mere holistisk tilgang til deres aktører, og at dette kræver en lang række valg og erkendelser.  Og jeg er enig! Det kræver et reelt opgør med ledelsesrollen, organisationsdesignet, forretningsset-up og strategi for at være en moderne virksomhed og first-mover. Jeg kan også kun istemme MITSloan og Deloitte, der konkluderer at:  

New interconnected relationships may require fundamental changes in management practices, technology, integration, and leadership (https://sloanreview.mit.edu/article/the-future-of-work-is-through-workforce-ecosystems/)

Skal jeg sætte kaffe over?

Kaffe og en samtale er altid en god start på en relation, og det giver mig indsigt i jeres situation og behov, og hvordan jeg bedst kan hjælpe jer.

Hvis du hellere vil høre mere om et foredrag eller synes jeg skulle skrive en artikel for dig, så er du også meget velkommen til at kontakte mig. 

Jeg er åben for partnerskaber, advisory board og bestyrelsesposter, så send mig gerne en besked, hvis du ser en mulighed for dette. 

Giv mig et kald, send mig en mail eller find mig på LinkedIn.